Datum uitspraak: 28-09-2018
Nummer uitspraak: 108330
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders dienen een klacht over een leerkracht in. Deze klacht wordt ongegrond verklaard en ouders dienen vervolgens een strafklacht tegen de leerkracht in. Daarna volgen nog andere door ouders opgestarte procedures en klachten. De school besluit tot verwijdering.    

Uitspraak van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Ouders hebben zich met name verzet tegen de plaatsing van hun kind in een bepaalde groep. Dit verzet hebben zij niet gestaakt nadat de rechter de plaatsing dekte. Ouders gaan het overleg uit de weg en nadat zij een leerkracht beschuldigen van mishandeling van hun kind weigerden zij mee te werken aan een onderzoek van deze klacht. Het geheel levert een ernstige vertrouwensbreuk op die het onderwijs aan het kind blijvend heeft verstoord.