Datum uitspraak: 14-05-2019
Nummer uitspraak: 108662
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling met extra ondersteuningsbehoefte is verwijderd van een reguliere basisschool vanwege handelingsverlegenheid en onveiligheid, ontstaan in een korte periode. De moeder vindt dat deze beslissing te snel is genomen en de school onvoldoende heeft gedaan om haar zoon te begeleiden.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De leerling had vanaf de start op school moeite met het reguleren van zijn boosheid. Het gedrag van de leerling is in relatief korte tijd verergerd en ook veranderd van aard. Toen de leerling frequent fysiek agressief gedrag liet zien, raakte de veiligheid op school in het geding. De school heeft direct op planmatige wijze haar ondersteuningsmogelijkheden ingezet om de leerling te begeleiden. Dat was, gezien het gedrag van de leerling, niet vol te houden. De verwijdering is redelijk.