Datum uitspraak: 18-11-2014
Nummer uitspraak: 106487
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Een opdc heeft besloten om een leerling met de diagnose selectief mutisme niet meer toe te laten tot het regulier onderwijsprogramma. Sindsdien ontvangt zij van het 1ste tot en met het 4de lesuur individuele begeleiding van een psycholoog; daarna gaat zij naar huis. De ouders wensen dat de leerlinge wordt toegelaten tot het reguliere klassikale onderwijsprogramma van het opdc en zijn het oneens met het opgestelde ontwikkelingsperspectief. De beslissing een leerling niet langer toe te laten tot het regulier onderwijsprogramma van het opdc, wordt door de Commissie gelijkgesteld met een verwijderingsbeslissing, waarover een verzoek aan de Commissie gedaan kan worden. Tot op dit moment heeft het opdc voldoende gedaan in het kader van de onderzoeks- en zorgplicht. Aan de eis, dat een andere school bereid is de leerling op te nemen, hoeft in beginsel pas te zijn voldaan bij het definitief verwijderingsbesluit. Voldoende is gebleken dat de leerling thans niet in staat is tot het volgen van regulier klassikaal onderwijs op het opdc, zodat het niet onredelijk is om de leerlinge geen klassikaal onderwijs meer aan te bieden. Het ontwikkelingsperspectief voldoet inhoudelijk aan de wettelijke eisen zoals genoemd in artikel 26 WVO en artikel 15 van de AmvB passend onderwijs (Stb. 2014, 95). Dat het ontwikkelingsperspectief inhoudelijk onjuist is, is niet gebleken. Verzoek ongegrond.