Datum uitspraak: 10-02-2021
Nummer uitspraak: 109585
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vmbo-leerling volgt onderwijs op een bovenschoolse voorziening, waar hij met toestemming van zijn ouders is geplaatst. Halverwege het schooljaar wordt duidelijk dat de leerling voor het tweede achtereenvolgende jaar zal blijven zitten. De school biedt de leerling voor het nieuwe schooljaar een op maat gemaakt traject aan. De ouders van de leerling zijn het daar niet mee eens en leggen het geschil  aan de Commissie voor. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
De overgangsnormen van de school staan niet toe dat een leerling twee jaar achter elkaar blijft zitten. In plaats van de leerling om deze reden te verwijderen, heeft de school hem een traject aangeboden. Onder de geldende - uitzonderlijke - omstandigheden heeft de school dit (maatwerk)aanbod in redelijkheid kunnen doen. Dit aanbod is in lijn met de ondersteuningsbehoefte van de leerling zoals beschreven in het ontwikkelingsperspectiefplan (opp) dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.