Datum uitspraak: 22-05-2018
Nummer uitspraak: 108158
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school heeft een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte toegelaten. Bij de intake is een opp opgesteld. Bij de evaluatie van het opp blijkt dat de doelen niet zijn bereikt. De leerling blijft veel individuele aandacht van de docenten (en leerlingen) vragen. Nadat er een tlv voor de leerling is afgegeven, neemt de school een voorgenomen verwijderingsbesluit. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De leerling heeft bijna continu aandacht van de docenten nodig, anders komt hij niet tot werken. De wekelijkse gesprekken met de intern begeleider of coach zorgen niet voor voldoende vooruitgang. De leerling heeft een ondersteuningsbehoefte die de begeleidingsmogelijkheden van de school te boven gaat. Het samenwerkingsverband biedt geen arrangementen die nog voor extra ondersteuning op de school kunnen worden ingezet. Het bestuur heeft daarom in redelijkheid het voorgenomen besluit tot verwijdering kunnen nemen.