Datum uitspraak: 15-03-2018
Nummer uitspraak: 108071
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling wordt vanwege leerprestaties voorwaardelijk toegelaten tot 4 havo. Als hij in november niet definitief kan worden bevorderd moet hij terug naar 3 havo. De school erkent dat dit voor de leerling niet een reële optie is. Zij biedt hem een stage-traject aan totdat inschrijving bij het MBO mogelijk is.

Uitspraak van de Commissie 
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De terugplaatsing betekende dat de leerling voor een tweede maal een klas doubleert. De school vond dit geen reële optie. Toelating tot het MBO was echter in de loop van het schooljaar niet mogelijk. Deze omstandigheden zijn voldoende aanleiding om de situatie inhoudelijk te kunnen beoordelen. De leerling dient in afwachting van een plaatsing elders in 4 havo te worden toegelaten.

Trefwoorden: