Datum uitspraak: 18-04-2018
Nummer uitspraak: 108094
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De reguliere basisschool is niet langer in staat de leerling met een extra ondersteuningsbehoefte te begeleiden en verwijst haar in overleg met het samenwerkingsverband naar het speciaal onderwijs. De ouders stellen dat er geen sprake is van gedragsproblemen, maar van hoogbegaafdheid en wijzen speciaal onderwijs af.

Advies van de Commissie:
Het verzoek is ongegrond

Toelichting
De leerling is zeer veel ondersteuning geboden, maar haar gedrag belemmert haar ontwikkeling en dat van haar klasgenoten. De ondersteuningsbehoefte overstijgt de mogelijkheden van het regulier onderwijs. Speciaal onderwijs is voorlopig voldoende passend. De school heeft voor de leerling een so-school gevonden die haar wil inschrijven. Weliswaar hebben de ouders dit aanbod afgewezen, maar dit betekent niet dat daardoor de school onvoldoende inhoud heeft gegeven aan de zorgplicht.