Datum uitspraak: 20-05-2019
Nummer uitspraak: 108670
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school biedt de leerling sinds mei 2018 geen reguliere vorm van onderwijs aan.
Op 22 februari 2019 heeft de school de ouders laten weten dat zij voornemens is om hun zoon te verwijderen omdat de school handelingsverlegen is. De ouders wensen alleen regulier onderwijs voor hun zoon. Het beleid van het samenwerkingsverband is dat zij geen aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring in behandeling neemt als de ouders niet met die aanvraag instemmen.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school had veel eerder en doortastend haar zorgplicht moeten vervullen: zelf passend onderwijs bieden of een andere passende school vinden. De school heeft zich te veel laten leiden door het standpunt van de ouders. Daarbij is passend onderwijs voor de leerling op de achtergrond geraakt. Het beleid van het samenwerkingsverband, om alleen een toelaatbaarheidsverklaring in behandeling te nemen als ouders daarmee instemmen, is in strijd met de wet.