Datum uitspraak: 02-11-2017
Nummer uitspraak: 107877
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is vanuit het buitenland naar Nederland verhuisd. Op school spreekt hij in het begin niet of nauwelijks en hij maakt gaandeweg weinig vorderingen. Na een eerste doublure dreigt een tweede. De leerling heeft inmiddels een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs. De school gaat over tot verwijdering.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De leerling heeft veel ondersteuning gehad; logopedie, speltherapie, gedragstherapie, ambulante begeleiding, sociaal-emotionele begeleiding en extra leer- en rekenbegeleiding. Desondanks maakt hij weinig vorderingen. Door het beslag dat hij op de leerkracht legt, dreigt een onhoudbare situatie. De school heeft een andere school bereid gevonden de leerling toe te laten.