Datum uitspraak: 30-05-2018
Nummer uitspraak: 108151
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling heeft adhd. De school begeleidt hem enkele jaren, maar besluit uiteindelijk de leerling te verwijderen. Zijn moeder vraagt de Commissie of de verwijderingsbeslissing wel redelijk is.

Advies van de Commissie:
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting:
De problematiek van de leerling is tijdig onderkend. In groep 3 tot en met 6 is gewerkt met verschillende begeleidingsstrategieën. De leerling is door professionals geobserveerd en er zijn psychologische rapporten opgesteld. De begeleiding heeft niet geleid tot een wezenlijke gedragsverandering of het doorbreken van de stagnatie in de onderwijsontwikkeling. Een school voor speciaal onderwijs is bereid de leerling in te schrijven en er is een toelaatbaarheidsverklaring. Het verwijderingsbesluit is redelijk.