Datum uitspraak: 05-11-2019
Nummer uitspraak: 108926
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling blijft zitten in de tweede klas van een gymnasium. In de derde klas blijft hij opnieuw zitten. De school verwijdert de leerling op grond van haar doubleerbeleid. Dit beleid houdt in dat de school een leerling, die voor de tweede keer blijft zitten in opeenvolgende leerjaren, mag verwijderen. Zijn ouders vinden dat hun zoon door het halen van een herkansing Grieks wel voldeed aan de bevorderingsnormen.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Iedere school mag eigen beleid voor bevorderen en zittenblijven hanteren. De verwijderingsbeslissing is in overeenstemming met dat beleid genomen. De leerling voldeed niet aan de algemene bevorderingsnormen. Daarom was de herkansing voor Grieks achteraf gezien onnodig. 
De school had de verwijderingsbeslissing wel schriftelijk moeten nemen.