Datum uitspraak: 04-07-2019
Nummer uitspraak: 108743
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De basisschool besluit een leerling van groep 7 te verwijderen vanwege haar gedrag, meer bepaald incidenten waarbij de veiligheid van leerlingen en personeel in het gedrang komt. De veiligheidssituatie van de leerling thuis speelt mee. De moeder van de leerling is het oneens met de verwijdering en verzet zich tegen de passendheid van de nieuw gevonden school.

Oordeel:
Het verzoek is gegrond omdat er geen ontwikkelingsperspectief is opgesteld. Voor de verwijderingsbeslissing is wel voldoende grondslag aanwezig.

Toelichting.
De school heeft miskend dat zij een ontwikkelingsperspectief moest opstellen vanwege de veiligheidssituatie van de leerling thuis. Het ontbreken van een leerprobleem bij deze leerling doet daar niet aan af. De school mag er bij het invullen van de zorgplicht niet aan voorbij gaan dat de moeder van de leerling erop wijst dat de gevonden school niet veilig is.
De verwijderingsbeslissing is voor het overige redelijk.