Datum uitspraak: 19-09-2019
Nummer uitspraak: 108843
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een basisschool kan vanwege de leerproblematiek een leerling geen passend onderwijs meer bieden en wil hem verwijderen. De ouders vinden dat de school zich baseert op oud onderzoek en hun zoon met de juiste begeleiding op de school kan blijven. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De door school geboden extra ondersteuning heeft geen verandering gebracht in de forse leerachterstand van de leerling. De in het leerlingvolgsysteem vastgelegde vorderingen bevestigen de uitkomst van het twee jaar geleden afgenomen IQ-onderzoek. De resultaten van dat onderzoek staan dus niet op zichzelf. Het samenwerkingsverband heeft een tlv-so afgegeven en een cluster 3-school is bereid te leerling toe te laten.