Datum uitspraak: 30-01-2019
Nummer uitspraak: 108518
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Nadat de school zorgen uitsprak over de leerling (groep 1) hielden zijn ouders hem thuis en zegden het vertrouwen op in de school. Een proefplaatsing elders mislukte, waarna de ouders hun kind weer terugbrachten naar school. De school wil dan een gefaseerde opbouw. Ouders werken daaraan niet aan mee en houden hun kind opnieuw thuis. Een relevant psychologisch onderzoek over hun zoon delen zij niet met de school. Het schoolbestuur verwijdert de leerling vanwege handelingsverlegenheid.

Advies van de Commissie 
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De aanpak van de school om de ondersteuningsbehoefte van de leerling te achterhalen is adequaat geweest. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling is niet volledig omdat het handelingsdeel ontbreekt. Dit is de school niet te verwijten door de tegenwerking van de ouders. In lijn met de toelaatbaarheidsverklaring is een school voor speciaal onderwijs bereid gevonden de leerling toe te laten. Hierdoor is aan de zorgplicht voldaan.