Datum uitspraak: 25-02-2019
Nummer uitspraak: 108553
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is afkomstig uit het speciaal basisonderwijs en bekend met gedragsproblemen wegens autisme. Na onderzoek schrijft een reguliere vo-school de leerling in. Na een half jaar kan de school niet langer voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Besloten wordt de leerling te verwijderen zodra voor hem een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven. Ouders vragen de Commissie om een oordeel.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De ernst van de gedragsproblematiek is voldoende aangetoond. De school heeft voldoende begeleiding geboden. De ondersteuning was gericht op zowel de leerling, de docenten als de klasgenoten. De geboden ondersteuning leidde niet tot voldoende verbetering van het gedrag van de leerling. De verwijderingsbeslissing is redelijk.