Datum uitspraak: 18-02-2019
Nummer uitspraak: 108543
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie:
De leerling vertoont agressief en brutaal gedrag en wordt met tussenpozen op de Rebound geplaatst. Op enig moment blijkt hij met twee messen op zak op school rond te lopen. Kort daarna dreigt hij, in het bezit van een jerrycan benzine, op de Rebound brand te stichten. 

Advies van de Commissie:
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Het schoolbestuur heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat de twee incidenten voor medewerkers en medeleerlingen een concrete bedreiging van de veiligheid opleverden en zeer ernstig van aard zijn. Daarom heeft het schoolbestuur in redelijkheid kunnen besluiten tot de voorgenomen verwijdering van de leerling.