Datum uitspraak: 14-11-2018
Nummer uitspraak: 108420
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling uit de kleutergroep is betrokken bij verschillende incidenten met andere leerlingen waarbij seksueel getint gedrag plaatsvond. Er ontstaat hierdoor onrust op school. De basisschool besluit tot een voorgenomen verwijdering van een leerling. De ouders zijn het hiermee oneens en schakelen de Commissie in.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
De school heeft een zekere beslissingsvrijheid bij de waardering van de gedragingen en de onrust en veiligheid. De school heeft een gedegen afweging gemaakt van de betrokken belangen, zoals een veilige schoolomgeving en voortzetting van de schoolcarrière van de leerling. De school heeft in redelijkheid besloten dat de leerling niet meer kan terugkeren op de school. Na onderzoek en observatie van de leerling moet de school in samenspraak met de ouders een andere school vinden die bereid is de leerling toe te laten.