Datum uitspraak: 28-11-2017
Nummer uitspraak: 107900
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling plaatst Instagram-foto's van vrouwelijke leerlingen op een Russische foto-deelsite in een seksuele context. De school verwijdert de leerling. Zijn ouders vinden dat die beslissing te snel is genomen en dienen een verzoek in bij de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Kort voor het einde van de zomervakantie hebben meisjes het incident ontdekt en gemeld bij school. De school heeft het incident klein willen houden voor de leerling. Voor hem is een andere school gezocht waar hij met ingang van het nieuwe schooljaar kon starten. Het gedrag van de leerling is ernstig geweest en in strijd met de schoolregels. De onrust bij de betrokken meisjes en hun ouders is groot. De verwijderingsbeslissing is niet onredelijk.