Datum uitspraak: 20-09-2018
Nummer uitspraak: 108323
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De rector/bestuurder van de school maakt de middag na het incident bekend dat hij de leerling wil verwijderen. Die beslissing vinden de ouders van de leerling te snel genomen. Zij leggen dit voor aan de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Het incident stond op videobeelden van de school. De rector/bestuurder heeft zich vergewist van de situatie van het slachtoffer. Vervolgens bekeek hij de beelden en hoorde de dader en zijn moeder. Daarna heeft hij het voorgenomen verwijderingsbesluit schriftelijk bevestigd. Die beslissing is redelijk en niet te snel genomen. Een andere passende school is bereid de leerling in te schrijven waardoor is voldaan aan de zorgplicht.