Datum uitspraak: 25-06-2019
Nummer uitspraak: 108723
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling staat ingeschreven op een school voor voortgezet speciaal onderwijs maar volgt, na een periode van thuiszitten, onderwijs op een particuliere school. Leerplicht ziet hierin een dubbele inschrijving en adviseert de school om de leerling uit te schrijven. De school gaat daartoe over. Moeder vraagt hierover advies aan de Commissie, omdat zij vindt dat haar zoon van school is verwijderd.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De uitschrijving van de leerling is ongeldig. De daarvoor vereiste toestemming van de ouder ontbreekt en de school heeft bij moeder niet gecontroleerd of er sprake was van een dubbele inschrijving. De particuliere school ontkende de leerling te hebben ingeschreven.