Datum uitspraak: 10-01-2019
Nummer uitspraak: 108449
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een docent wil een leerling verwijderen uit de klas, maar de leerling weigert dit en vertoont lastig gedrag. Uiteindelijk schopt de docent de leerling die op zijn eigen plaats zit. De leerling staat op, duwt of stompt de docent en verlaat het lokaal. Het schoolbestuur ontslaat de docent en neemt een voorgenomen besluit tot verwijdering van de leerling. Over de verwijdering van de leerling leggen zijn ouders een geschil aan de Commissie voor.

Advies van de Commissie 
Het verzoek is gegrond

Toelichting
De leerling is niet als eerste overgegaan tot fysiek gedrag. De leerling heeft, nadat hij geschopt was, in de emotie van het moment direct gereageerd met een stomp of duw tegen de schouder van de docent. Deze reactie is niet goed te keuren, maar de context geldt als verzachtende omstandigheid. Bovendien heeft de leerling dergelijk gedrag niet eerder vertoond en zit hij in zijn examenjaar. Daarom staat een voorgenomen verwijdering onvoldoende in verhouding tot de ernst van het aandeel dat de leerling in dit incident kan worden aangerekend.