Datum uitspraak: 22-03-2018
Nummer uitspraak: 108077
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ondanks langdurige en intensieve begeleiding werd het gedrag van de leerling steeds extremer. Haar ouders gaven geen toestemming voor het door de school en deskundigen gewenst onderzoek. De ouders leggen het verwijderingsbesluit voor aan de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Mede door het uitblijven van toestemming voor onderzoek kan de school niet langer voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Verweerder heeft de vereiste procedure voor verwijdering gevolgd, beschikt over een toelaatbaarheidsverklaring en heeft door het vinden van andere scholen die de leerling willen toelaten voldaan aan haar zorgplicht.