Datum uitspraak: 01-05-2018
Nummer uitspraak: 108108
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een reguliere basisschool verwijdert een leerling van school vanwege gedragsproblemen. De school stelt handelingsverlegen te zijn. Ook is volgens de school de veiligheid van andere leerlingen en leerkrachten in het geding. Ouders zijn het niet met het verwijderingsbesluit eens en leggen het geschil aan de Commissie voor.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Uit de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief blijkt dat het beter gaat met de leerling. Daarom vroeg de school aan het samenwerkingsverband om een nieuw arrangement voor de leerling. Kort na de zomervakantie besluit de school toch tot verwijdering. Bij de twee leerkrachten zou onder andere de grens zijn bereikt. De verwijdering wordt pas in januari daarna doorgezet. Maar in de tussentijd ging de leerling gewoon naar school. Mede hierdoor is de Commissie niet overtuigd dat de school iet langer passend onderwijs aan de leerling kan bieden.