Datum uitspraak: 27-01-2020
Nummer uitspraak: 109050
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school laat een leerling vanwege zijn gedrag niet meer toe tot de lessen in zijn examenjaar. De school neemt maatregelen om de leerling naar zijn examen te begeleiden. Zijn moeder vindt dat de ernst van het gedrag overdreven wordt en dat haar zoon terug naar school moet.

Advies van de Commissie
De Commissie verklaart het verzoek  gegrond.

Toelichting
Het verzoek is ontvankelijk omdat de school de leerling niet meer tot de reguliere lessen toelaat. Formeel is er geen verwijderingsbesluit, maar de feitelijke situatie is met verwijdering gelijk te stellen. Het verzoek is gegrond omdat de school geen ontwikkelingsperspectief voor de leerling heeft opgesteld.