Datum uitspraak: 05-04-2018
Nummer uitspraak: 108128
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De basisschool krijgt een leerling niet tot leren. Na weer een incident gaat de school over tot verwijdering. Maar de ondersteuningsbehoefte van de leerling was niet vastgesteld. De ouders dienen tegen de verwijdering een verzoekschrift bij de Commissie in.

Uitspraak van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerling, het schoolprofiel en het Ondersteuningsplan kan beoordeeld worden of de school een leerling passend onderwijs kan bieden of dat een andere school daarvoor het meest geschikt is. Het incident was niet van een zodanige aard dat de school de leerling mocht verwijderen zonder dat zijn ondersteuningsbehoefte in beeld was gebracht.