Datum uitspraak: 16-12-2019
Nummer uitspraak: 108985
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling volgt in het Engels een internationaal curriculum op een school voor speciaal basisonderwijs. Zij kan volgens de school vanwege leer- en gedragsproblemen niet meer worden bevorderd. De school gaat daarom tot verwijdering over.

Advies van de Commissie
De Commissie verklaart het verzoek  gegrond.

Toelichting
De leerling spreekt slecht, heeft één-op-één aandacht nodig en heeft regelmatig woede-uitbarstingen waarbij ook sprake is van fysieke reacties. Door de gunstige verhouding leerkrachten-leerlingen was begeleiding nog mogelijk, maar dit is niet meer houdbaar in de hogere klassen. Op zich is verwijdering dan mogelijk. De school heeft wel enkele scholen voor speciaal onderwijs aangeraden aan de ouders, maar zij heeft  geen school aangereikt die de leerling wil inschrijven. Ook heeft de school verzuimd een toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling aan te vragen zodat plaatsing elders ook nog niet mogelijk is.