Datum uitspraak: 11-01-2019
Nummer uitspraak: 108492
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder meent dat haar dochter niet welkom is op school en er sprake is van een voornemen tot verwijdering. Maar de school heeft duidelijk gemaakt dat de leerling wel welkom is in groep 3, maar niet in haar eigen groep 7. Dit betreft een tijdelijke plaatsing, die vanwege een situatie in een andere groep is ontstaan. Moeder is het daar niet mee eens en heeft daarom het geschil aan de Commissie voorgelegd.

Advies van de Commissie
Het verzoek is niet-ontvankelijk.

Toelichting
Voor de Commissie staat niet vast dat er sprake is van een verwijdering, noch van een voornemen daartoe. De school heeft gesteld dat zij handelingsverlegen is en dat zij eerst wil laten onderzoeken wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling is en wat de best passende plek is voor de leerling. De school was wel in gesprek met andere scholen, maar in dit geval is nog onduidelijk waar de leerling uiteindelijk terecht zal komen. De mogelijkheid dat de leerling op een reguliere school komt met een arrangement valt ook niet uit te sluiten.
Omdat de leerling welkom is op de school en haar onderwijs op haar eigen niveau wordt aangeboden, is de Commissie van oordeel dat er op dit moment geen sprake is van een (voornemen tot) verwijdering.