Datum uitspraak: 30-01-2018
Nummer uitspraak: 107953
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling in het speciaal onderwijs zit in een onderwijs/zorgklas en krijgt daar een-op-een begeleiding. De school komt tot de conclusie dat zij niet meer kan voorzien in de benodigde ondersteuningsbehoefte. De school vindt dat de leerling onderzocht en behandeld moet worden in een zorgsetting. De school steekt in op een vrijstelling van de leerplichtwet. Zij meldt de moeder dat het onderwijs per 1 december 2017 zal stoppen. Moeder vraagt geen vrijstelling van de leerplicht aan en dient een verzoekschrift in bij de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Het gedrag van de leerling gaat achteruit. Er is geen sprake van een leerontwikkeling. De leerling brengt zichzelf en anderen schade toe. Volgens de school en de externe deskundigen is de situatie op de school te onveilig voor de leerling.