Datum uitspraak: 19-11-2018
Nummer uitspraak: 108425
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school heeft een brugklasleerling met ADHD aan het eind van het schooljaar niet bevorderd. Het beleid van de school is dat leerlingen in de brugklas niet mogen doubleren. De leerling moet de school verlaten.

Oordeel van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De Commissie ziet de situatie als de verwijdering van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte. De school heeft deze extra ondersteuningsbehoefte onvoldoende onderkend en onvoldoende ingezet op zijn problematiek. Hoewel de mentor de leerling heeft aangemeld bij de zorgcoördinator, heeft deze voorrang gegeven aan andere leerlingen. Er is geen inzicht in de ondersteuningsbehoefte van de leerling, de inzet van de school en de mogelijkheden van het samenwerkingsverband. Tegen deze achtergrond heeft de school niet in redelijkheid  kunnen komen tot het voornemen de leerling te verwijderen.