Datum uitspraak: 23-10-2019
Nummer uitspraak: 108911
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school geeft een leerling met astma niet langer onderwijs in het schoolgebouw omdat de zorg die nodig is voor deze leerling niet langer gevraagd kan worden van het schoolteam. De leerling is vanwege zijn jonge leeftijd nog niet zelfredzaam in het signaleren van zijn eigen benauwdheid en het toedienen van medicatie. De leerling heeft eerder een ernstige benauwdheidsaanval gehad op de school. De school vindt het reguleren van de benauwdheid een te grote verantwoordelijkheid. Volgens de school weigeren de ouders medewerking te verlenen aan het maken van een plan van aanpak. De leerling zou volgens de school passend onderwijs kunnen krijgen op een medische school.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De ziekte astma valt onder de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Een school moet naar gelang de behoefte doeltreffende aanpassingen verrichten voor leerlingen die onder deze wet vallen, tenzij deze aanpassingen een onevenredige belasting vormen voor de school.
Van een onevenredige belasting is niet gebleken. De leerling hoeft niet continu in de gaten te worden gehouden en het toedienen van medicatie in de vorm van een puffer is geen voorbehouden of risicovolle handeling op grond van de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg. Niet is gebleken dat er op dit moment een reëel gevaar bestaat voor de gezondheid van de leerling, wanneer hij regulier onderwijs blijft volgen.
De houding van de ouders is volhardend, maar brengt het onderwijs op de school niet in het gedrang.