Datum uitspraak: 13-11-2017
Nummer uitspraak: 107878
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling met extra ondersteuningsbehoefte wordt verwijderd omdat de school handelingsverlegen is. In afwachting van een onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt het besluit tot verwijdering opgeschort. De ouders dienen over de verwijdering een verzoekschrift in bij de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
Als een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte wordt verwijderd, moeten het ontwikkelingsperspectief van de leerling en de begeleidingsmogelijkheden van de school in beeld zijn gebracht. Dat is niet gebeurd. Weliswaar is er een groeidocument, maar daaruit blijkt niet welke ondersteuning de school de leerling heeft geboden en of de geboden ondersteuning adequaat was. Onduidelijk is ook of de school de ondersteuning die de leerling nodig heeft, zelf kan bieden. Over een groeidocument wordt met ouders geen op overeenstemming gericht overleg gevoerd zodat het niet dezelfde waarborgen biedt als het ontwikkelingsperspectief.