Datum uitspraak: 07-06-2019
Nummer uitspraak: 108702
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vmbo-school meent dat zij een leerling uit de derde klas, met een extra ondersteuningsbehoefte, niet meer kan begeleiden. De schoolmedewerkers voelen zich ook onveilig als zij de leerling op zijn (soms explosieve) gedrag moeten aanspreken. De ouders van de leerling voeren aan dat de school geen ontwikkelingsperspectief heeft opgesteld en dat hun kind niet meer welkom is op de school.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Toen de leerling op school kwam, wist de school dat het ging om een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte. Op grond van de wet had de school een ontwikkelingsperspectief moeten opstellen. Dat is niet gebeurd. Als een school een leerling verwijdert, dan moet zij dit besluit nemen na een evenwichtige belangenafweging (belang leerling om het vmbo-diploma te kunnen halen in een vertrouwde omgeving, om daarna door te kunnen stromen naar het mbo 3 of 4 niveau, tegenover het belang van een veilige schoolomgeving). Die afweging heeft de school onvoldoende tot uitdrukking gebracht. Bovendien heeft de school onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat het niet langer mogelijk is om de leerling te begeleiden.