Datum uitspraak: 02-04-2019
Nummer uitspraak: 108597
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling zit op een reguliere school voor voortgezet onderwijs, in 3 vwo. Hij komt niet tot leren. Vanwege gedragsproblemen heeft hij enkele maanden op een rebound-voorziening gezeten. Omdat het na terugkeer op de school niet beter gaat met zijn gedrag, verwijdert de school de leerling.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school is geen moment duidelijk geweest over wat er met de leerling aan de hand is, wat de oorzaak is van zijn gedrag en waarom hij niet tot leren komt. De school had de ondersteuningsbehoefte van de leerling in beeld moeten krijgen en heeft in dit proces geen regie genomen. Omdat de extra ondersteuningsbehoefte niet duidelijk is, is ook niet duidelijk of de nieuwe gevonden school voor de leerling passend is.