Datum uitspraak: 07-12-2018
Nummer uitspraak: 108448
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De school vindt dat zij niet langer kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Zij heeft een toelaatbaarheidsverklaring sbo aangevraagd. Tegen de ouders heeft de school gezegd dat het hen vrij staat om op zoek te gaan naar een andere school.
Ouders merken dit aan als een verwijdering en zijn van mening dat hun zoon met de juiste ondersteuning op school kan blijven. Hun zoon, die een visuele beperking heeft, kan beter presteren als de teksten worden vergroot. Ook zou het resultaat van het intelligentieonderzoek beter zijn, aldus ouders. Dat hun zoon plotsklaps individuele begeleiding nodig zou hebben, vinden zij niet geloofwaardig.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
Er is sprake van een voorgenomen verwijdering van de leerling. De school heeft geen voldragen beeld van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De leerling behoefde tot voor kort geen nadere ondersteuning en nu stelt de school handelingsverlegen te zijn. Dit terwijl de visuele beperking van de leerling al aanwezig was. Ook is recent geadviseerd om de letters voor de leerling te vergroten. Hierover is niets terug te vinden in het ontwikkelingsperspectief. Ook zijn niet alle resultaten van de medische onderzoeken daarin verwerkt zodat niet uit te sluiten is dat de mogelijkheden tot ondersteuning van de school wel toereikend zijn. Het schoolbestuur kon de leerling dan ook niet in redelijkheid verwijderen. De Commissie adviseert partijen in overleg te gaan om een volwaardig ontwikkelingsperspectief op te stellen.