Datum uitspraak: 12-12-2018
Nummer uitspraak: 108468
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school wil dat de leerling met een schone lei een start kan maken op een andere basisschool. Ze verwijst ouders daarom naar twee andere basisscholen van het bestuur.
De ouders menen dat dit gelijk staat aan een voorgenomen verwijdering van hun zoon van de school.

Oordeel van de Commissie
Het verzoek is niet-ontvankelijk

Toelichting
Het is niet gebleken dat de school met het schrijven van de brief een andere bedoeling had dan een vrijwillige verwijzing naar twee andere basisscholen. De leerling volgt gewoon onderwijs in zijn eigen klas en kan op school blijven. Er is geen sprake van een (voorgenomen) verwijdering.