Datum uitspraak: 18-10-2018
Nummer uitspraak: 108426
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school plaatst een leerling tijdelijk op een bovenschoolse voorziening om zijn ondersteuningsbehoefte in beeld te brengen. De leerling blijft ingeschreven op de reguliere school. 
De moeder van de leerling meent dat dit gelijk staat aan een voorgenomen verwijdering van haar zoon van de school.

Oordeel van de Commissie 
Het verzoek is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De plaatsing op de bovenschoolse voorziening dient voor observatie en begeleiding. Het is niet gebleken dat de school met de plaatsing op de bovenschoolse voorziening een ander oogmerk had dan het krijgen van handelingsadviezen. Er is geen sprake van (voorgenomen) verwijdering.