Datum uitspraak: 20-07-2018
Nummer uitspraak: 108282
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school plaatst een leerling op de bovenschoolse reboundvoorziening. De moeder van de leerling vindt dat dit gelijk staat aan verwijdering van haar zoon van de school.

Oordeel van de Commissie 
Het verzoek is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De plaatsing op de bovenschoolse voorziening dient voor observatie en begeleiding. De school verwacht daardoor adviezen te ontvangen voor de begeleiding van de leerling op school. De plaatsing is gericht op terugkeer naar de huidige school. Er is geen sprake van (voorgenomen) verwijdering.