Datum uitspraak: 22-03-2019
Nummer uitspraak: 108587
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school laat de leerling toe op basis van een proefplaatsing. 
De school voelt zich handelingsverlegen. Vier maanden na de toelating besluit de school om de verlenging van de proefplaatsing te beëindigen en is de school voornemens om de leerling te verwijderen. De leerling zit vanaf dat moment thuis. Moeder wendt zich tot de GPO, omdat zij vindt dat de school nog mogelijkheden heeft om haar kind te begeleiden. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
School was al bij de toelating bekend met de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling. De school had daarom een ontwikkelingsperspectief (opp) voor de leerling op moeten stellen en de eigen ondersteuningsmogelijkheden in kaart moeten brengen. De school heeft dit nagelaten en onvoldoende onderbouwd waarom het niet langer mogelijk is om de leerling op een passende manier te begeleiden. De zorgplicht van de school voor het bieden van passend onderwijs eindigt niet met het einde van een proefplaatsing. De proefplaatsing heeft geen wettelijke basis.
Een basisschool kan een leerling ten hoogste één week schorsen. Schorsing gedurende een verwijderingsprocedure is niet toegestaan.