Datum uitspraak: 18-12-2020
Nummer uitspraak: 109564
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De school heeft besloten om de leerling te verwijderen. Na dit besluit zijn ouders met de leerling naar het buitenland vertrokken, waar de leerling onderwijs volgt. Ouders menen dat het verwijderingsbesluit mogelijk de terugkeer van de leerling naar het Nederlandse onderwijs zal belemmeren.

Beslissing van de Voorzitter
Het verzoek is kennelijk niet-ontvankelijk.

Toelichting
Het verzoek richt zich louter op een mogelijke toekomstige gebeurtenis. Er is daarom geen actueel belang voor verzoekers bij een uitspraak van de Commissie.