Datum uitspraak: 27-11-2020
Nummer uitspraak: 109454
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een school verwijdert een leerling met het syndroom van Down. Sinds de start op de school ontvangt de leerling in de klas structureel een-op-een-begeleiding. De ouders vinden dat de school niet alle mogelijkheden heeft onderzocht en adviezen van een extern deskundige onvoldoende heeft meegenomen. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
De omvang van de individuele begeleiding is aanzienlijk: in de regel twaalf uur per week. Desondanks laat de leerling in de groep onvoldoende ontwikkeling zien. Op diverse vlakken vindt zij geen of weinig aansluiting bij haar klasgenoten. Dat punt kan binnen de kaders van de school niet langer worden gecompenseerd met een nog intensievere begeleiding. De grens van wat redelijkerwijs van de school verwacht mag worden, is bereikt. Daarom heeft de school in redelijkheid kunnen besluiten tot verwijdering van de leerling.