Datum uitspraak: 22-10-2020
Nummer uitspraak: 109428
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling blijft zitten in de tweede klas van een categoraal gymnasium. De school besluit de leerling niet te bevorderen. De leerling heeft te veel onvoldoendes om te kunnen worden bevorderd. Vanwege het beleid van de school dat een leerling niet in twee opeenvolgende jaren mag blijven zitten, moet de leerling van school af. De moeder van de leerling meent dat de school onvoldoende rekening heeft gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de leerling. Zij legt het geschil voor aan de Commissie omdat zij meent dat door de beslissing van de school haar dochter van school wordt verwijderd. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
De beslissing van de school heeft tot gevolg dat de leerling van school moet. Daarmee is sprake van een feitelijke verwijdering. De school heeft voor de leerling, die kampte met onder meer stress- en stemmingsklachten en concentratieproblemen, aanpassingen verricht. Deze aanpassingen, en de door moeder gewenste aanpassingen vallen onder de basisondersteuning die een school biedt. Er is dan ook geen sprake van een verwijdering van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte. Gezien de resultaten van de leerling heeft de school in redelijkheid tot haar besluit kunnen komen om de leerling niet te bevorderen. Gebleken is dat de school daarbij ook de persoonlijke omstandigheden van de leerling heeft gewogen.

Trefwoorden: