Datum uitspraak: 18-12-2020
Nummer uitspraak: 109427
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De school heeft de leerling een keer geschorst vanwege fysiek gedrag jegens een andere medeleerling op school. De school heeft daarbij aangegeven dat bij herhaling van geweld en het schaden van de sociale en fysieke veiligheid van medeleerlingen de leerling zou worden verwijderd. Nadat de leerling buiten school fysiek geweld heeft gebruikt tegen een medeleerling, besluit de school de leerling te verwijderen

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
De leerling heeft zich opnieuw tegen een medeleerling onacceptabel fysiek grensoverschrijdend gedragen. Het incident heeft weliswaar buiten school plaatsgevonden, maar het gedrag was gericht tegen een medeleerling die op school dagelijks kan worden geconfronteerd met de leerling. Het gedrag heeft daarmee impact op de veiligheidsbeleving van de medeleerling, en van de andere leerlingen die ook bij het incident waren. De aanwezigheid van de leerling op school heeft dan ook negatieve invloed op de sociale en fysieke veiligheid op school. De school heeft de belangen van de leerling en de school kenbaar tegen elkaar afgewogen en twee andere scholen bereid gevonden de leerling toe te laten.