Datum uitspraak: 30-09-2020
Nummer uitspraak: 109393
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school vraagt voor een leerling een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs aan. De ouders stemmen in met die aanvraag. Als hun wordt meegedeeld dat de leerling het volgend jaar van school moet wisselen, dienen zij een verzoek in bij de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school heeft de leerling goed begeleid. Zij heeft de ondersteuningsbehoefte van de leerling op tijd in beeld gebracht en met de ouders besproken. Alles wijst erop dat speciaal onderwijs op dit moment de leerling het beste past.