Datum uitspraak: 02-01-2020
Nummer uitspraak: 109014
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school laat een leerling niet meer toe tot de lessen. De school wil dat hij naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaat. Voor hem is een toelaatbaarheidsverklaring vso (tlv-vso) afgegeven. Zijn moeder vindt dat haar zoon extreem pubergedrag laat zien en dat hij begeleid kan worden binnen het regulier onderwijs. Zij dient over de verwijdering van haar zoon een geschil in bij de Commissie.

Advies van de Commissie:
Het verzoek is gegrond.

Toelichting:
Het verzoek is ontvankelijk omdat de school de leerling niet meer tot de reguliere lessen toelaat. Er is geen formeel verwijderingsbesluit, maar de feitelijke situatie is met verwijdering gelijk te stellen.
Het verzoek is gegrond omdat de school geen ontwikkelingsperspectief voor de leerling heeft opgesteld.