Datum uitspraak: 29-05-2019
Nummer uitspraak: 108681
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Nadat een leerling tweemaal een mes had meegenomen naar school, wilde de school hem verwijderen. Zijn ouders maken hiertegen bezwaar.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond

Toelichting
Het wapenbezit is onaanvaardbaar. Maar het blijkt dat de school vindt dat er meer aan de hand is met de leerling en dat zij dat ook heeft meegewogen bij het nemen van het voornemenbesluit. Maar die redenen zijn niet opgenomen in de beslissing. Evenmin blijkt van een belangenafweging. De school moet deze gebreken herstellen.

Trefwoorden: