Datum uitspraak: 26-07-2019
Nummer uitspraak: 108814
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De ouders van de leerling maken zich zorgen over het pesten op school. Zij sturen de school hierover een stroom aan e-mailberichten in beschuldigende bewoording. De school voelt zich hierdoor beperkt in haar pedagogisch handelen. De school wijst de centrale directie aan als aanspreekpunt en spreekt een e-mail time-out af met de ouders. De ouders komen deze afspraken niet na en de school besluit tot verwijdering van de leerling.    

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De verwijdering van een leerling is een maatregel die alleen in uiterste gevallen mag worden opgelegd. Aanvankelijk zijn door de school lichtere maatregelen ingezet als reactie op het ongewenst gedrag van de ouders. De school heeft de ouders daarbij onvoldoende duidelijk gemaakt dat hun zoon verwijderd zou kunnen worden als de ouders hun gedrag niet zouden aanpassen. Ook was het verwijderingsbesluit onvoorzien voor ouders, omdat de school net een rentreeprogramma voor de leerling had ingezet en hierover nog gesprekken voerde met de ouders.