Datum uitspraak: 27-09-2019
Nummer uitspraak: 108888
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een school schrijft een leerling op verzoek van leerplicht in. De leerling valt op in zijn houding en gedrag. Als de leerling drie dagen op de school zit, treft de school in de locker van de leerling nagenoeg lege zakjes hasj of wiet in de jaszakken aan. De school stelt een zero-tolerance-drugsbeleid te hebben.
Ook ontvangt de school informatie over de leerling van zijn vorige school en wordt de school in kennis gesteld van een afgegeven tlv. De school besluit de leerling te verwijderen vanwege drugsbezit en handelingsverlegenheid.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Een verwijdering op basis van zero-tolerance-beleid ten aanzien van drugs is niet houdbaar omdat dit beleid niet kenbaar was voor leerlingen en ouders. Daarbij voldoet het besluit niet aan het evenredigheidsbeginsel omdat het enkel aantreffen van nagenoeg lege zakjes drugs in de locker van de leerling niet heeft gezorgd voor een ernstige situatie op de school. Verder is de school tekortgeschoten in haar onderzoeksplicht na aanmelding. De school heeft de leerling ingeschreven en kan hem pas op grond van handelingsverlegenheid verwijderen als zij al haar ondersteuningsmogelijkheden heeft benut.

Trefwoorden: