Datum uitspraak: 05-12-2018
Nummer uitspraak: 108466
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een meerderjarige vso-leerling volgt thuisonderwijs via het IVIO. Zij heeft volgens het ontwikkelingsperspectief het uitstroomprofiel onderwijs/arbeid. Na een incident met haar ouders gaat de school niet over tot aanvraag van een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring en schrijft de leerling uit aan het eind van het schooljaar. De leerling dient hierover een verzoek in bij de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Over het opp is geen overleg gevoerd met de meerderjarige leerling. Over haar verwijdering en uitschrijving evenmin, terwijl de wetgeving dit wel vereist. Er is niet gezocht naar alternatieven om het probleem met de ouders op te lossen. Er is niet in het bijzonder gemotiveerd waarom dat probleem, waar de leerling buiten staat, toch leidde tot haar verwijdering en uitschrijving. Het schoolbestuur heeft niet in redelijkheid tot het verwijderingsbesluit kunnen komen.