Datum uitspraak: 01-08-2019
Nummer uitspraak: 108781
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een schoolbestuur neemt zich voor om een leerling te verwijderen als gevolg van een incident, meer bepaald ernstige bedreiging van de adjunct-directeur.. Een periode van onderzoek volgt, waarna blijkt dat de leerling daadwerkelijk niet terug mag naar zijn oude schoollocatie. Zijn moeder maakt hiertegen bezwaar.

Advies
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De overplaatsing is materieel een verwijdering. Dit komt omdat de overplaatsing oorspronkelijk is gepresenteerd als voorgenomen verwijdering, de leerling op aanmerkelijke afstand van zijn huidige schoollocatie het onderwijs moet gaan volgen in een ander gebouw, in een andere plaats, met andere leerlingen en andere docenten.
Het incident was naar aard en inhoud zodanig dat het voornemen tot verwijdering niet onredelijk is geweest. 
Uit de overbruggingsperiode in een diagnostische klas van een VSO-school is naar voren gekomen dat de leerling regulier onderwijs kan volgen. Daarom heeft het schoolbestuur de leerling een onderwijsplaats geboden op een andere locatie van de school. Die locatie is met openbaar vervoer binnen redelijke tijd bereikbaar en voldoende nabij. Gezien de opbrengsten uit de diagnostische klas biedt die locatie het niveau en het onderwijsprofiel dat de leerling wenst. Het is aan de ouder en de leerling om te beslissen of zij van het aanbod van het schoolbestuur gebruik maken.