Datum uitspraak: 29-01-2018
Nummer uitspraak: 107983
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het gedrag van een leerling wordt in twee jaar tijd steeds problematischer. Hij is onvoorspelbaar en agressief. Na twee ernstige incidenten gaat de school over tot verwijdering. Zij verwijst de leerling naar speciaal onderwijs. Ouders vinden dat type onderwijs niet passend.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Volgens een jeugdarts is het gedrag van de leerling ontstaan door een trauma. De ouders vinden professionele begeleiding echter niet nodig. Er is de nodige begeleiding gegeven maar de school kan de veiligheid niet langer waarborgen.
De leerling is op dit moment gebaat bij een veilige schoolomgeving met kleine klassen en gespecialiseerde begeleiding. Bovendien kan de leerling op het speciaal onderwijs gebruik maken van verlenging van onderwijstijd. Verwijdering van een leerling uit groep 8 vereist een bijzondere motivering. Daaraan is voldaan.